Dầu gội phủ bạc Sam Hair đen tóc chỉ sau 10p

Giá bán: 295,000đ - Hoàn tiền: 220,000đ

Mua sản phẩm trên sàn TMĐT, đánh giá và nhận hoàn tiền từ người bán.

📢 Các bước mua Deal
Đăng kí mua Deal
Cập nhật ảnh đơn hàng
Cập nhật ảnh đánh giá sản phẩm
Chờ duyệt ảnh và hoàn tiền

 

Quan trọng: bạn cần cập nhật ảnh chụp màn hình ở bước 3, bước 4. BigReview cần xét duyệt xem bạn đã mua sản phẩm và đánh giá 5 sao sản phẩm trên sàn chưa. Sau khi bạn đã hoàn thành đủ các bước, hệ thống sẽ hoàn lại tiền mua hàng cho bạn (số tiền hoàn đăng kèm trên Deal).

 Mã deal #1314